Vài nét về BS Ý Đức

- Tiến sỹ Y Khoa Quốc Gia

- Tuổi Ất Hợi

- Cựu học sinh Chu Văn An Hà Nội

- Tốt nghiệp Đại Học Y Dược Khoa Sài Gòn

- Hành nghề liên tục tại Việt Nam-Hoa Kỳ gần 40 năm.

- Biên khảo các vấn đề Y tế, Dinh Dưỡng Xã hội, Lao động

- Tác phẩm: Thuốc Mỹ Chữa Bệnh Ta, An Hưởng Tuổi Vàng, Sức Khỏe và Đời Sống, Người Cao Tuổi Việt Nam trên Đất Mỹ, Dinh Dưỡng và An Toàn Thực Phẩm, Bệnh Người Cao tuổi, Câu Chuyện Thầy Lang.

- Cộng tác với nhiều nhật báo, tập san, truyền thanh (RFI, RFA, VOA, Vietnam Hải ngoại, VAB, Dallas Radio, Lạc Việt Radio-Canada),  Đài truyền hình O2TV, VAN-TV55.2 , các website trong và ngoài Việt Nam trong các tiết mục y tế xã hội, lao động, dinh dưỡng.

- Tham gia chính chương trình Vấn Đáp Sống Khỏe của Hội Con Rồng Cháu Tiên VN Canada và YKHOANET thực hiện.

1-Khả Năng Tối Đa của Quý Vị Chưa Được Phát Triển.

1-Khả Năng Tối Đa của Quý Vị Chưa Được Phát Triển.          [More]

Cơ Quan Tiêu Hóa

Cơ Quan Tiêu Hóa 1-Chuyện gì xẩy ra sau khi ăn Bộ máy tiêu hóa hoạt động như một chuỗi dây truyền [More]

Hạnh Phúc Chan Hòa

Hạnh Phúc Chan Hòa   Cứ mỗi dịp đón Tết mừng Xuân là mọi người lại chúc nhau “Hạnh Phúc Chan [More]