Vài nét về BS Ý Đức

- Tiến sỹ Y Khoa Quốc Gia

- Tuổi Ất Hợi

- Cựu học sinh Chu Văn An Hà Nội

- Tốt nghiệp Đại Học Y Dược Khoa Sài Gòn

- Hành nghề liên tục tại Việt Nam-Hoa Kỳ gần 40 năm.

- Biên khảo các vấn đề Y tế, Dinh Dưỡng Xã hội, Lao động

- Tác phẩm: Thuốc Mỹ Chữa Bệnh Ta, An Hưởng Tuổi Vàng, Sức Khỏe và Đời Sống, Người Cao Tuổi Việt Nam trên Đất Mỹ, Dinh Dưỡng và An Toàn Thực Phẩm, Bệnh Người Cao tuổi, Câu Chuyện Thầy Lang.

- Cộng tác với nhiều nhật báo, tập san, truyền thanh (RFI, RFA, VOA, Vietnam Hải ngoại, VAB, Dallas Radio, Lạc Việt Radio-Canada),  Đài truyền hình O2TV, VAN-TV55.2 , các website trong và ngoài Việt Nam trong các tiết mục y tế xã hội, lao động, dinh dưỡng.

- Tham gia chính chương trình Vấn Đáp Sống Khỏe của Hội Con Rồng Cháu Tiên VN Canada và YKHOANET thực hiện.

Argief

Uncategorized (48)

Datum Tietel Kommentare Gradering
2016-05-03 Free Discount Prescription Cards 0 None
2016-05-03 Viagra Coupons Online 0 None
2016-04-30 Drug Coupon Card 0 None
2016-04-29 Free Prescription Drug Cards 0 None
2016-04-28 Doxycycline 100Mg 0 None
2016-04-27 Drug Discount Coupons 0 None
2016-04-24 Ventolin Pill 0 None
2016-04-23 Free With Coupons 0 None
2016-04-20 Sumatriptan 0 None
2016-04-20 Free Prescription Cards Discount 0 None
2016-04-17 Levofloxacin 750Mg 0 None
2016-04-16 Prescription Drugs Coupon 0 None
2016-04-15 Synthroid 100Mcg 0 None
2016-04-14 Get Free Coupons 0 None
2016-04-12 Acyclovir Pill 0 None
2016-04-08 Amoxicillin 500Mg 0 None
2016-04-07 Gift Cards At Rite Aid 0 None
2016-04-05 Where Do You Have An Abortion 0 None
2016-04-05 Coupons For Viagra 2015 0 None
2016-04-03 Clomiphene 100Mg 0 None
2016-04-03 Coupon For Januvia 0 None
2016-03-31 Levitra 60Mg 0 None
2016-03-31 Coupons Rx 0 None
2016-03-29 Renova 0.05% 0 None
2016-03-29 Prescription Card 0 None
2016-03-26 Albuterol (Salbutamol) 4Mg 0 None
2016-03-26 Drug Coupon Card 0 None
2016-03-24 Azithromycin 250Mg 0 None
2016-03-23 Rite Aid Video Coupons 0 None
2016-03-23 Coupons For Cialis 2016 0 None
2016-03-22 Pharmacy Direct Coupon 0 None
2016-03-22 Free Coupon Codes 0 None
2016-03-21 Prescription Medication Coupons 0 None
2016-03-21 Pharmacy Rite Aid 0 None
2016-03-20 How To Get A Rite Aid Card 0 None
2016-03-20 Discount Card For Prescription Drugs 0 None
2016-03-19 Printable Coupons Free 0 None
2016-03-19 Viagra Savings And Coupons 0 None
2016-03-18 Coupon Code For Walgreens Photo 0 None
2016-03-17 Drug Coupons 0 None
2016-03-16 Walgreen Printable Coupons 0 None
2016-03-16 Coupon For Free Viagra 0 None
2016-02-24 Promo Codes For Walgreens 0 None
2016-02-21 Coupon Free 0 None
2016-02-21 Cvs Weekly Deals 0 None
2016-01-26 Cvs Coupons Online 0 None
2016-01-21 Cvs Deal 0 None
2016-01-10 Canada Pharmacy Coupon 0 None

Total

48 posse
0 kommentare
0 gradeerders