Vài nét về BS Ý Đức

- Tiến sỹ Y Khoa Quốc Gia

- Tuổi Ất Hợi

- Cựu học sinh Chu Văn An Hà Nội

- Tốt nghiệp Đại Học Y Dược Khoa Sài Gòn

- Hành nghề liên tục tại Việt Nam-Hoa Kỳ gần 40 năm.

- Biên khảo các vấn đề Y tế, Dinh Dưỡng Xã hội, Lao động

- Tác phẩm: Thuốc Mỹ Chữa Bệnh Ta, An Hưởng Tuổi Vàng, Sức Khỏe và Đời Sống, Người Cao Tuổi Việt Nam trên Đất Mỹ, Dinh Dưỡng và An Toàn Thực Phẩm, Bệnh Người Cao tuổi, Câu Chuyện Thầy Lang.

- Cộng tác với nhiều nhật báo, tập san, truyền thanh (RFI, RFA, VOA, Vietnam Hải ngoại, VAB, Dallas Radio, Lạc Việt Radio-Canada),  Đài truyền hình O2TV, VAN-TV55.2 , các website trong và ngoài Việt Nam trong các tiết mục y tế xã hội, lao động, dinh dưỡng.

- Tham gia chính chương trình Vấn Đáp Sống Khỏe của Hội Con Rồng Cháu Tiên VN Canada và YKHOANET thực hiện.

Tăng Sâm Giết Người


Hiểu ai bằng mẹ với con, mà khi liên tục bị kẻ xấu gán cho con mình phạm tội giết người, thì lòng tin của mẹ Tăng Sâm đối với con cũng lung lay.
Tu hành đã gần chính quả, nhìn đời với nhiều lẽ bao dung mà để lời gièm pha, ghen tỵ tác động thì Tam Tạng đã thiếu phần nhận định sáng suốt.
Những kẻ đưa tin thất thiệt thì từ ban đầu đã có tà ý. Vì kém tài, đố kỵ, ghen tương. Vì quen thói vu oan, giá họa. không muốn ai hơn mình.
Trên bình diện rộng lớn hơn thì người ta nhồi nhét những "thông tin" ngụy tạo, không đúng sụ thật để làm lợi cho mình, cho phe nhóm của mình. Đó là tuyên truyền xảo trá bịp bợm. Của những chế độ độc tài. Của những người cấu kết phe nhóm, tiếm mạo danh nghĩa lũng đoạn tập thể. Nói dối! Liên tục nói dối! Lớn tiếng nói dối! Rồi mọi người sẽ tin theo, là chủ trương của họ.
Mới đây, tạị quốc gia nọ, có kẻ không một chút kinh nghiệm trường đời, mà đã được tôn thành "Mặt Trời của Thế kỷ 21". Nhần dân bị cưỡng bách ca tụng là lãnh đạo anh minh để rồi chịu cảnh đàn áp, bóc lột, đói khổ dăm thập niên nữa. Phải chăng đó là hậu quả của tuyên truyền giả dối.
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

 

Comments are closed