Vài nét về BS Ý Đức

- Tiến sỹ Y Khoa Quốc Gia

- Tuổi Ất Hợi

- Cựu học sinh Chu Văn An Hà Nội

- Tốt nghiệp Đại Học Y Dược Khoa Sài Gòn

- Hành nghề liên tục tại Việt Nam-Hoa Kỳ gần 40 năm.

- Biên khảo các vấn đề Y tế, Dinh Dưỡng Xã hội, Lao động

- Tác phẩm: Thuốc Mỹ Chữa Bệnh Ta, An Hưởng Tuổi Vàng, Sức Khỏe và Đời Sống, Người Cao Tuổi Việt Nam trên Đất Mỹ, Dinh Dưỡng và An Toàn Thực Phẩm, Bệnh Người Cao tuổi, Câu Chuyện Thầy Lang.

- Cộng tác với nhiều nhật báo, tập san, truyền thanh (RFI, RFA, VOA, Vietnam Hải ngoại, VAB, Dallas Radio, Lạc Việt Radio-Canada),  Đài truyền hình O2TV, VAN-TV55.2 , các website trong và ngoài Việt Nam trong các tiết mục y tế xã hội, lao động, dinh dưỡng.

- Tham gia chính chương trình Vấn Đáp Sống Khỏe của Hội Con Rồng Cháu Tiên VN Canada và YKHOANET thực hiện.

Tội giết người.

Tội giết người.

Nói chung, giết người là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ mười ở Hoa Kỳ.Trong số người trẻ, số người chết rất nghiêm trọng.Năm 1991, năm cuối cùng trong đó tổng số người chết đứng hàng thứ tư trong số các bạn trẻ hơn 14 tuổi. Nó là nguyên nhân đứng hàng thứ nhì trong số các bạn trẽ tuổi từ 15 tới 34 và đứng hàng thứ ba trong số thiếu nữ cùng lứa tuối.Trong số người trưởng thành từ 35 tới 44, nó là nguyên nhân chết đứng hàng thứ bẩy cho người nam và đứng hàng thứ 10 cho nữ.

Comments are closed