Vài nét về BS Ý Đức

- Tiến sỹ Y Khoa Quốc Gia

- Tuổi Ất Hợi

- Cựu học sinh Chu Văn An Hà Nội

- Tốt nghiệp Đại Học Y Dược Khoa Sài Gòn

- Hành nghề liên tục tại Việt Nam-Hoa Kỳ gần 40 năm.

- Biên khảo các vấn đề Y tế, Dinh Dưỡng Xã hội, Lao động

- Tác phẩm: Thuốc Mỹ Chữa Bệnh Ta, An Hưởng Tuổi Vàng, Sức Khỏe và Đời Sống, Người Cao Tuổi Việt Nam trên Đất Mỹ, Dinh Dưỡng và An Toàn Thực Phẩm, Bệnh Người Cao tuổi, Câu Chuyện Thầy Lang.

- Cộng tác với nhiều nhật báo, tập san, truyền thanh (RFI, RFA, VOA, Vietnam Hải ngoại, VAB, Dallas Radio, Lạc Việt Radio-Canada),  Đài truyền hình O2TV, VAN-TV55.2 , các website trong và ngoài Việt Nam trong các tiết mục y tế xã hội, lao động, dinh dưỡng.

- Tham gia chính chương trình Vấn Đáp Sống Khỏe của Hội Con Rồng Cháu Tiên VN Canada và YKHOANET thực hiện.

Nhu cầu Sắt.

Nhu cầu Sắt.

Sắt có rất ít và thấy trong mấy diêu tố cần thiết cho đời sống.Nó có ở chất mầu đỏ trong tế bào máu mang dưỡng khí tới mỗi tế bào và mô bào của cơ thể.Có một miligram sắt trong mỗi mili lít hồng cầu.Vì nam giới có nhiều hồng cầu, họ trữ nhiều sắt hơn và không bị bệnh thiếu máu vì thiếu sắt.

Một người nam trung bình có khoảng  30 ml hồng huyết cầu/ 30 mg sắt cho mỗi kg (2.2 pao) sức nặng của cơ thể; người nữ có trung bình 27 ml hồng huyết cầu và 27 mg sắt.Một người nam cân nặng 150 pao có khoảng  2040 ml  hồng huyết cầu và 2040 mg sắt trong khi đó người nữ chỉ cân nặng khoảng 150 pao chỉ có 1840 mg sắt lưu hành trong máu.

Nam giới chắc chắn cũng có nhiều sắt trong máu.Trung bình người nam có khoảng 1,000 mg sắt, người nữ có khoảng 300 mg.Một người nam trưởng thành khỏe mạnh mất đi khoảng 1 mg sắt mỗi ngày.Trung bình mỗi ngày người nữ trưởng thành mất khoảng 1.5 mg sắt vì có kinh.

Để thay thế lượng sắt mất mỗi ngày, người nam trưởng thành cần 14 micogram sắt cho mỗi kg sức nặng của cơ thể hoặc 1.3 mg mỗi ngày.Một người nữ khỏe mạnh trước khi có kinh cần 22 micogram sắt cho một kg sức nặng, khoảng 1.8 mg.Bởi vì cơ thể không hấp thụ tất cả sắt, RDA (recommended dietary requirement ) của họ cao hơn: 10 mg mỗi ngày cho nam giới lớn hơn 15 tuổi;15 mg mỗi ngày cho nữ giới./.

Comments are closed