Vài nét về BS Ý Đức

- Tiến sỹ Y Khoa Quốc Gia

- Tuổi Ất Hợi

- Cựu học sinh Chu Văn An Hà Nội

- Tốt nghiệp Đại Học Y Dược Khoa Sài Gòn

- Hành nghề liên tục tại Việt Nam-Hoa Kỳ gần 40 năm.

- Biên khảo các vấn đề Y tế, Dinh Dưỡng Xã hội, Lao động

- Tác phẩm: Thuốc Mỹ Chữa Bệnh Ta, An Hưởng Tuổi Vàng, Sức Khỏe và Đời Sống, Người Cao Tuổi Việt Nam trên Đất Mỹ, Dinh Dưỡng và An Toàn Thực Phẩm, Bệnh Người Cao tuổi, Câu Chuyện Thầy Lang.

- Cộng tác với nhiều nhật báo, tập san, truyền thanh (RFI, RFA, VOA, Vietnam Hải ngoại, VAB, Dallas Radio, Lạc Việt Radio-Canada),  Đài truyền hình O2TV, VAN-TV55.2 , các website trong và ngoài Việt Nam trong các tiết mục y tế xã hội, lao động, dinh dưỡng.

- Tham gia chính chương trình Vấn Đáp Sống Khỏe của Hội Con Rồng Cháu Tiên VN Canada và YKHOANET thực hiện.

Sinh non

                            Sinh Non.

Sanh non tiếng Anh là Premature birth.

Từ căn bản, chữ ‘non’ được dịnh nghĩa theo sức nặng.

 Một cháu bé khi sinh ra chỉ cân nặng dưới 2.5 kí kô hoặc 5,5 pao.Đây là điều không đúng lắm vì nhiều cháu bé nằm trong bụng mẹ đúng chín tháng. Chúng nhỏ nhưng khỏe mạnh.

Ngày nay chỉ các cháu bé thực sự đẻ non là sinh ra trước chín tháng.Như đã định, bé trai thường hay sinh sớm; bé gái lại thường sinh trễ.

Các cháu sinh non nam thường có các vấn đề tăng trưởng như thở khó khăn.                                      

Comments are closed